O udruzi
 

Multifunkcionalni centar Požega

Cilj projekta je povećati zapošljivost i promovirati socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. Uspostavljanjem Multifunkcionalnog centra, ciljna skupina od 30 osoba s invaliditetom, će dobiti psihosocijalnu podršku, obrazovanje i kroz radnu terapiju usvojiti socijalne i radne vještine neophodne za poboljšanje pristupa tržištu rada.

više

Ciljevi projekta

Doprinjeti povećanju zapošljivosti i promovirati socijalnu uključenost osoba sa invaliditetom. Uspostavljanje Multifunkcionalnog centra (MFC) Požega, koji će doprinijeti ostvarenju specifičnog cilja, jer će ciljana skupina od 30 osoba s invaliditetom dobiti psihosocijalnu podršku, obrazovanje i kroz radnu terapiju, usvojiti socijalne i radne vještine neophodne za poboljšanje pristupu tržištu rada

Navedeni ciljevi će se ostvariti kroz sljedeće projektne aktivnosti:

  • Provođenje istraživanja potreba osoba s invaliditetom, izrada analize i plana rada
  • Pripremne aktivnosti za osnivanje MFC-a, pribavljanje potrebne dokumentacije i opremanje prostora
  • Otvaranje MFC-a, zapošljavanje i educiranje osoblja MFC-a
  • Edukacija i zapošljavanje ciljne skupine
  • Promocija aktivnosti i proizvoda MFC Požega
Trajanje projekta: 16 mjeseci
Vrijednost projekta: 153.916,06 EURA
Ciljna skupina: 30 osoba s invaliditetom iz Požeško-slavosnke županije

Krajnji korisnici

Radno sposobne osobe s invaliditetom i njihove obitelji, djeca s invaliditetom, Udruge za osobe s invaliditetom u Požeško-slavonskoj županiji, zainteresirani poduzetnici za proizvodnju pilot proizvoda, potencijalni poslodavci za zapošljavanje osoba s invaliditetom, lokalna zajednica.

Nositelj projekta:

Grad Požega
Trg Svetog trojstva 1, 34000 Požega
Tel: +(385) 34 311 300
Fax: +(385) 34 311 344
www.pozega.hr

Partneri u projektu:

"MI" Udruga roditelja djece s posebnim potrebama
Matije Gupca 6, 34000 Požega
Tel: +(385) 34 275 500
www.mi-udruga.hr

Centar za rehabilitaciju Zagreb
Orlovac 2, 1000 Zagreb
Tel: +(385) 1 4673 256
Fax: +(385) 1 4673 255
www.crzagreb.hr

Regionalna razvojna agencija
Požeško-slav. županije d.o.o.
Županijska 7, 34000 Požega
Tel: +(385) 34 290 243
Fax: +(385) 34 290 215
www.panora.hr

Suradnik na projektu:

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Požega
A. Stepinca 5, 34000 Požega
Tel. +(385) 34 638 370
Fax: +(385) 34 638 374
www.hzz.hr